قطعه یاب موبایل : لیست درخواست ها

قطعه یاب موبایل : لیست درخواست ها(سپراتور سانشاین ۹۱۸k)

کاملا نو و اصلی مکش مناسب+پد

کاربرد ابزار: تعمیرات سخت افزاری

رشت

توافقی

کاملا نو و اصلی مکش مناسب+پد

نوع خدمت: تعمیرات سخت افزاری

رشت

توافقی

1401/10/14

(سپراتور سانشاین ۹۱۸k)

کاملا نو و اصلی مکش مناسب+پد

کاربرد ابزار: تعمیرات سخت افزاری

رشت

توافقی

کاملا نو و اصلی مکش مناسب+پد

نوع خدمت: تعمیرات سخت افزاری

رشت

توافقی

1401/10/14

(دانگل ufi_easy box_bmt pro_sigma)

دانگل ایزی باکس 170 کریدیت

کاربرد ابزار: تعمیرات نرم افزاری

کرج

توافقی

دانگل ایزی باکس 170 کریدیت

نوع خدمت: تعمیرات نرم افزاری

کرج

توافقی

1401/10/8

(دستگاه فرز انگشتی ژاپنی)

---

کاربرد ابزار: تعمیرات سخت افزاری

تهران

توافقی

---

نوع خدمت: تعمیرات سخت افزاری

تهران

توافقی

1401/9/20

(هیتر و هویه gordak 952B)

در حد نو

کاربرد ابزار: تعمیرات سخت افزاری

تهران

توافقی

در حد نو

نوع خدمت: تعمیرات سخت افزاری

تهران

توافقی

1401/9/20

(Octaplus huawei)

در حد اک استفاده ای نکردم ازش

کاربرد ابزار: تعمیرات نرم افزاری

چابهار

توافقی

در حد اک استفاده ای نکردم ازش

نوع خدمت: تعمیرات نرم افزاری

چابهار

توافقی

1401/9/12

(دانگل hua گُلد)

hua گُلد نامحدود
Xiaomiو...

کاربرد ابزار: تعمیرات نرم افزاری

كرمانشاه

توافقی

hua گُلد نامحدود
Xiaomiو...

نوع خدمت: تعمیرات نرم افزاری

كرمانشاه

توافقی

1401/9/8

لوپ K33

سالم و كم كاركرد ٧روز استفاده

کاربرد ابزار: تعمیرات سخت افزاری

مشهد

توافقی

سالم و كم كاركرد ٧روز استفاده

نوع خدمت: تعمیرات سخت افزاری

مشهد

توافقی

1401/8/3

لوپ K33

سالم و كم كاركرد ٧روز استفاده

کاربرد ابزار: تعمیرات سخت افزاری

تهران

توافقی

سالم و كم كاركرد ٧روز استفاده

نوع خدمت: تعمیرات سخت افزاری

تهران

توافقی

1401/8/3