قطعه یاب موبایل : لیست درخواست ها

قطعه یاب موبایل : لیست درخواست هادرخواست برد سالم (Motherboard motorola-V8) از اهواز

لطفا اگه کسی تو (اهواز) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: V8

اهواز

لطفا اگه کسی تو (اهواز) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: V8

اهواز

1403/1/1

درخواست فلت پاور (sony xz primiom-G8141) از رشت

لطفا اگه کسی تو (رشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: G8141

رشت

لطفا اگه کسی تو (رشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: G8141

رشت

1402/11/22

درخواست برد سالم (Nokia2-1202e) از مسجد سلیمان

لطفا اگه کسی تو (مسجد سلیمان) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: 1202e

مسجد سلیمان

لطفا اگه کسی تو (مسجد سلیمان) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: 1202e

مسجد سلیمان

1402/9/13

درخواست برد اوراقی (Samsung a52s 5g-A52s 5g) از همدان

لطفا اگه کسی تو (همدان) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: A52s 5g

همدان

لطفا اگه کسی تو (همدان) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: A52s 5g

همدان

1402/9/10

درخواست برد سالم (A10S -A107F) از کوهدشت

لطفا اگه کسی تو (کوهدشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: A107F

کوهدشت

لطفا اگه کسی تو (کوهدشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: A107F

کوهدشت

1402/8/8

درخواست برد سالم (a53-a536) از رشت

لطفا اگه کسی تو (رشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: a536

رشت

لطفا اگه کسی تو (رشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: a536

رشت

1402/7/11

درخواست برد سالم (apple xs-a2097) از رشت

لطفا اگه کسی تو (رشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: a2097

رشت

لطفا اگه کسی تو (رشت) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: a2097

رشت

1402/7/11

درخواست ال سی دی (Samsung a5 2017-A520f) از رامسر

لطفا اگه کسی تو (رامسر) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: A520f

رامسر

لطفا اگه کسی تو (رامسر) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: A520f

رامسر

1402/7/3

درخواست ال سی دی (d880-d880) از تهران

لطفا اگه کسی تو (تهران) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: d880

تهران

لطفا اگه کسی تو (تهران) این قطعه رو واسه فروش داره، با من تماس بگیره، خریدارم.

مدل فنی: d880

تهران

1402/2/15