قطعه یاب موبایل : لیست درخواست ها

قطعه یاب موبایل : لیست درخواست ها(برد سالم Lg stylus 2-Stylus 2)

مدل فنی: Stylus 2

گنبدکاووس

400,000 تومان

مدل فنی: Stylus 2

گنبدکاووس

400,000 تومان

1402/3/8

(برد سالم Galaxy note 4-N910c)

مدل فنی: N910c

اهواز

توافقی

مدل فنی: N910c

اهواز

توافقی

1402/2/16

(ال سی دی d880-d880)

مدل فنی: d880

تهران

توافقی

مدل فنی: d880

تهران

توافقی

1402/2/16

برد سالم(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: A70-A705

اصفهان

توافقی

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: A70-A705

اصفهان

توافقی

1401/11/11

برد سالم(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: A50-A505

اصفهان

توافقی

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: A50-A505

اصفهان

توافقی

1401/11/11

برد سالم(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: J5h-2015

اصفهان

600,000 تومان

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: J5h-2015

اصفهان

600,000 تومان

1401/11/10

قاب(اصلی (روکار))

نام قطعه: قاباصلی روکار

مدل فنی: J500h- 2015 j5

اصفهان

100,000 تومان

نام قطعه: قاباصلی روکار

مدل فنی: J500h- 2015 j5

اصفهان

100,000 تومان

1401/11/10

برد سالم(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: J500H- 2015 j5

اصفهان

500,000 تومان

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: J500H- 2015 j5

اصفهان

500,000 تومان

1401/11/10

برد سالم (اصلی-روکار)

نام قطعه:برد سالم اصلی-روکار

مدل فنی: nok -2,2

شهر کرد

750 تومان

نام قطعه:برد سالم اصلی-روکار

مدل فنی: nok -2,2

شهر کرد

750 تومان

1401/11/6